GIỚI THIỆU

Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 được tỉnh Điện Biên tổ chức nhằm quảng bá, tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, gắn với vẻ đẹp của Hoa Ban.

Danh sách thí sinh