GIỚI THIỆU

Nhằm giới thiệu và tôn vinh vẻ đẹp của thiếu nữ các dân tộc Điện Biên gắn với Hoa Ban - loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp của phụ nữ vùng cao Tây Bắc, đồng thời, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó của cộng đồng các dân tộc, Lễ hội Hoa Ban được tổ chức nhằm tích cực lan toả vẻ đẹp phụ nữ Tây Bắc, quảng bá mạnh đất, con người Điện Biên đến với Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Danh sách thí sinh